...................

CONVOCATS ELS JOCS FLORALS DE SANTS, HOSTAFRANCS I LA BORDETA

ANY 2014 - 137 ANYS DES DE LA PRIMERA EDICIÓ


Descarregar les bases del 2014

El Comitè Organitzador dels Jocs Florals de Sants, Hostafrancs i la Bordeta, integrat per la Societat Coral la Floresta, la Federació Festa Major de Sants, la Federació d’Associacions, Entitats i Comissions d’Hostafrancs, les Comissions de la Festa Major de la Bordeta i l’Associació de Comerciants de Creu Coberta, amb el suport del Districte de Sants-Montjuïc i el Secretariat d’Entitats de Sants, Hostafrancs i la Bordeta, acorda difondre i donar publicitat a les següents:

Bases Generals de la Convocatòria 2014

Viola d’Or

1 premi a la millor poesia. La Viola d’Or ha estat tradicionalment associada a temes religiosos. Per adequar els Jocs Florals a l’actualitat, el Comitè Organitzador dels Jocs Florals de Sants, Hostafrancs i la Bordeta ha conclòs que aquest premi tindrà un caràcter més obert que el tradicional i podrà versar sobre la solidaritat, el proïsme, el voluntariat, la mística, etc.

Englantina d’Or

1 premi a la millor poesia. El tema de l’Englantina d’Or associada tradicionalment a la Pàtria, l’enaltiment de Catalunya, els seus pobles i els catalans també inclou, de forma més genèrica i en la convocatòria dels Jocs Florals de Sants, Hostafrancs i la Bordeta, els costums, folklore, tradicions i cultura popular o allò que hom consideri la pròpia pàtria.

Flor Natural d’Or

1 premi a la millor poesia. La Flor Natural, tradicionalment associada a l’Amor, ha de tenir a veure, en la convocatòria dels Jocs Florals de Sants, Hostafrancs i la Bordeta, amb els sentiments en general.

Tots els treballs que es vulguin presentar han de complir els següents requisits:

S’hi podrà presentar qualsevol persona major de 18 anys, amb un treball com a màxim en cadascun dels temes. Tots els concursants hauran de presentar-se amb pseudònim.

D’acord amb la finalitat històrica amb què van ser constituïts els Jocs Florals, els premis seran per a obres escrites en llengua catalana.

Tots els treballs es presentaran impresos en paper DIN A4 en lletra Arial (cos 12 i interlineat 1,5). Els treballs han de ser tots inèdits. Els treballs poètics han de tenir com a màxim 50 versos.

Els treballs han de ser presentats dins d’un sobre DIN A4 o similar, on hi ha de constar “Jocs Florals de Sants, Hostafrancs i la Bordeta” i la modalitat en la qual es participa.


Dins del sobre ha d’haver-hi tres còpies de cadascun dels poemes en modalitat paper i a màquina on consti la modalitat de participació, el títol de l’obra i el pseudònim del concursant. En un paper a part, dins d’un sobre tancat, hi han de constar les dades de contacte de l’autor: pseudònim, nom i cognoms, data de naixement, adreça, correu electrònic i telèfon. A l’exterior d’aquest sobre cal consignar la modalitat a la qual es presenta, títol de l’obra i pseudònim del concursant.

Els treballs s’han de fer arribar al Centre Cívic Cotxeres de Sants (c/ Sants 79, 08014 Barcelona) o a qualsevol botiga Abacus de Catalunya, abans del dia 20 de maig de 2014. El lliurament de premis es realitzarà a la Sala de plens del Districte de Sants-Montjuïc el mes de setembre del 2014 i es publicarà també al web www.elsjocsflorals.cat

El Jurat, format per docents, escriptors i altres persones de conegut prestigi literari i acadèmic, determinarà els guanyadors de cadascun dels premis i es reserva el dret de declarar-lo desert. La seva decisió serà inapel·lable.

Premis

La dotació econòmica dels premis serà un trofeu, 300 € en metàl·lic, 100 € en un val de compra a les botigues adherides a l’Associació de Comerciants de Creu Coberta i un lot de llibres gentilesa d’Abacus Cooperativa.

El Comitè Organitzador dels Jocs Florals podrà publicarà els treballs premiats a la pàgina web dels Jocs Florals i en podrà dipositar una còpia de cadascun a les biblioteques i l’Arxiu del Districte. Així mateix, es reserva el dret de publicar-los en qualsevol tipus de suport, tot citant-ne l’autoria. Els treballs no premiats es podran recollir fins un mes després del lliurament dels premis; els que no siguin recollits quedaran a lliure disposició del Comitè Organitzador.


La persona guanyadora dels tres premis majors en un mateix any o diferents serà proclamada Mestre en Gai Saber en un acte d’homenatge en els següents Jocs Florals.

La participació en el present concurs implica la cessió al Secretariat d’Entitats de Sants, Hostafrancs i la Bordeta dels drets de publicació, difusió, reproducció, distribució i transformació sobre les obres premiades a través de qualsevol mitjà, sempre esmentant el nom i cognoms de la persona autora, segons el que preveu la legislació sobre propietat intel·lectual.


Sants, Hostafrancs i la Bordeta celebren la seva festa de les lletres 19/09/2013


La sala de plens del Districte de Sants-Montjuïc va ser ahir l’escenari on es van entregar els guardons dels Jocs Florals de Sants, Hostafrancs i la Bordeta. En aquesta edició, la 136a, es va lliure un accesit de Flor Natural a Fidel Gangonells i Borràs, pel poema “Tot gronxant-me al balancí”. Els premis van ser, la Viola d’or per Eva Moreno i Bosch, pel poema “Ser de pluja”; l’Englantina d’or per Dolors Cuní i Castell, pel poema “Sabates de mil colors” i la Flor Natural d’or va ser també per Eva Moreno i Bosch pel poema “Poema de carn i os”. Tots els poemes premiats i l’accessit van ser llegits per la cantactriu santsneca Núria Feliu, excepte “Poema de carn i os” que el va llegir la mateixa autora.

Com totes les edicions, els jocs van tenir un mantenidor que enguany va ser Maria Isabel Pijoan, doctora en Filologia Catalana per la Universitat de Barcelona, experta coneixedora de la literatura catalana i, en concret, de Salvador Espriu, amb qui va mantenir una bona amistat els darrers anys de la seva vida. Pijoan Picas va oferir un discurs viu i emotiu titulat “Salvador Espriu, ahir, avui i sempre” en què va fer un recorregut per la vida i obra de Salvador Espriu. “M’és molt plaent evocar Salvador Espriu i Castelló, gran escriptor i gran amic”, va dir.

Enguany, a més, i com a novetat, van participar en l’acte dos alumnes de l’IES Joan Coromines, que també van llegir dos poemes: Yana Rakhualova, de Batxillerat va llegir “Un sonet per a tu” de Miquel Martí i Pol; i Salahdin Tarki de 3r d’ESO va llegir “Boca seca” de Narcís Comadira. El cantaudor del barri de la Bordeta, Francesc Mir, va ser l’encarregat de posar les notes musicals a la vetllada tot versionant una peça de Raimon.

En l’acte de lliurament de premis van assistir-hi diversos representants del Districte i d’entitats del barri. Un d’ells Joaquim Mestre, president del Districte de Sants-Montjuïc, va agrair la feina a tots els participants i va felicitar als guanyadors. Va recordar que es tracta d’“uns jocs florals que han estat recentment recuperats” i va encoratjar als.catanitzador i impulsors a continuar “donant vida als jocs florals dels nostres barris”. Joaquim Molner, vicepresident de la Federació de Carrers de la Festa Major de Sants, va destacar que la recuperació dels Jocs Florals de Sants, Hostafrancs i la Bordeta “és un projecte que va entusiasmar a tothom des dels seus inicis, per la seva història, la seva vinculació emocional amb els barris i la capacitat de recuperar una tradició que miri cap al futur”.

Lluïsa Erill, presidenta del Secretariat d’Entitats de Sants, Hostafranc i la Bordeta, va reivindicar: “Actes com el d’avui són encara molt necessaris ja que hem de seguir proclamant la unitat de la nostra llengua”. “Som hereus d’una llarga tradició literària i cultural i hem de ser conscients que l’hem de continuar forjant per donar-la als joves”, va dir al seu torn Jordi Martí, regidor del Districte de Sants-Montjuïc.

La Societat Coral La Floresta va ser l’encarregada de cloure l’acte amb diverses peces musicals i el cant dels Segadors.

EL 3

EL 3

EL 3

EL 3

EL 3

EL 3

EL 3

EL 3

EL 3

EL 3

EL 3

EL 3

EL 3

EL 3

EL 3

EL 3

EL 3

EL 3

EL 3

EL 3

EL 3

EL 3

EL 3

EL 3

EL 3

EL 3

EL 3

EL 3

EL 3

EL 3

EL 3

EL 3

EL 3

EL 3

EL 3


Lliurament de premis dels Jocs Florals de Sants, Hostafrancs i la Bordeta 2013


CONVOCATS ELS JOCS FLORALS DE SANTS, HOSTAFRANCS I LA BORDETA


ANY 2013 - 136 ANYS DES DE LA PRIMERA EDICIÓ


Descarregar les bases del 2013

El Comitè Organitzador dels Jocs Florals de Sants, Hostafrancs i la Bordeta, integrat per la Societat Coralla Floresta, la Federa­ció Festa Major de Sants, la Federació d’Associacions, Entitats i Comissions d’Hostafrancs, les Comissions de la Festa Major de la Borde­ta, amb el suport del Districte de Sants-Montjuïc i el Secretariat d’Entitats de Sants, Hostafrancs i la Bordeta, acorda difondre i donar publicitat a les següents

 

Bases Generals de la Convocatòria 2013

Viola d’Or

1 premi a la millor poesia. La Viola d’Or ha estat tradicionalment associada a temes religiosos. Per adequar els Jocs Florals a l’actua­litat, el Comitè Organitzador dels Jocs Florals de Sants, Hostafrancs i la Bordeta ha conclòs que aquest premi tindrà un caràcter més obert que el tradicional i podrà versar sobre la solidaritat, el proïsme, el voluntariat, la mística, etc.

Englantina d’Or

1 premi a la millor poesia. El tema de l’Englantina d’Or associada tradicionalment a la Pàtria, l’enaltiment de Catalunya, els seus pobles i els catalans també inclou, de forma més genèrica i en la convocatòria dels Jocs Florals de Sants, Hostafrancs i la Bordeta, els costums, folklore, tradicions i cultura popular o allò que hom con­sideri la pròpia pàtria.

Flor Natural d’Or

1 premi a la millor poesia. La Flor Natural, tradicionalment associada a l’Amor, ha de tenir a veure, en la convocatòria dels Jocs Florals de Sants, Hostafrancs i la Bordeta, amb els sentiments en general.

 

Tots els treballs que es vulguin presentar han de complir els següents requisits:

S’hi podrà presentar qualsevol persona major de 18 anys, amb un treball com a màxim en cadascun dels temes. Tots els concursants hauran de presentar-se amb pseudònim.

D’acord amb la finalitat històrica amb què van ser constituïts els Jocs Florals, els premis seran per a obres escrites en llengua catalana.

Tots els treballs es presentaran impresos en paper Din A4 en lletra Arial (cos 12 i interlineat 1,5). Els treballs han de ser tots inèdits. Els treballs poètics han de tenir com a màxim 50 versos.

Els treballs han de ser presentats dins d’un sobre DIN A4 o simi­lar, on hi ha de constar “Jocs Florals de Sants, Hostafrancs i la Bordeta” i la modalitat en la qual es participa.

Dins del sobre ha d’haver-hi tres còpies de cadascun dels po­emes en modalitat paper i a màquina on consti la modalitat de participació, el títol de l’obra i el pseudònim del concursant. En un paper a part, dins d’un sobre tancat, hi han de constar les dades de contacte de l’autor: pseudònim, nom i cognoms, data de naixement, adreça, correu electrònic i telèfon. A l’exterior d’aquest sobre cal consignar la modalitat a la qual es presenta, títol de l’obra i pseudònim del concursant.

Els treballs s’han de fer arribar al Centre Cívic Cotxeres de Sants (c/ Sants 79, 08014 Barcelona) o a qualsevol botiga Abacus de Catalunya, abans del dia 21 de maig de 2013. El lliurament de premis es realitzarà a la Sala de plens del Districte de Sants-Montjuïc el mes de setembre del 2013 i es publicarà també al web www.elsjocsflorals.cat

El Jurat, format per docents, escriptors i altres persones de co­negut prestigi literari i acadèmic, determinarà els guanyadors de cadascun dels premis i es reserva el dret de declarar-lo desert. La seva decisió serà inapel·lable.

Premis

La dotació econòmica dels premis serà un trofeu, 300 € en metàl·lic, 100 € en un val de compra a les botigues adherides a l’Associació de Comerciants de Creu Coberta i un lot de llibres gentilesa d’Abacus Cooperativa.

El Comitè Organitzador dels Jocs Florals publicarà els treballs premiats a la pàgina web dels Jocs Florals i se’n dipositarà una còpia de cadascun a les biblioteques i l’Arxiu del Districte. Així mateix, es reserva el dret de publicar-los en qualsevol tipus de suport, tot citant-ne l’autoria. Els treballs no premiats es podran recollir fins un mes després del lliurament dels premis; els que no siguin recollits quedaran a lliure disposició del Comitè Or­ganitzador.

La persona guanyadora dels tres premis majors en un mateix any o diferents serà proclamada Mestre en Gai Saber en un acte d’homenatge en els següents Jocs Florals.

La participació en el present concurs implica la cessió al Secre­tariat d’Entitats de Sants, Hostafrancs i la Bordeta dels drets de publicació, difusió, reproducció, distribució i transformació sobre les obres premiades a través de qualsevol mitjà, sempre esmen­tant el nom i cognoms de la persona autora, segons el que pre­veu la legislació sobre propietat intel·lectual.


14/09/2012

Els Jocs Florals de Sants, Hostafrancs i la Bordeta donen a conèixer els guanyadors de l'edició del 2012

La seu del Districte de Sants-Montjuïc va acollir ahir al vespre el lliurament de premis dels Jocs Florals de Sants, Hostafrancs i la Bordeta. Es tracta de la tercera edició des que es van reprendre els jocs i els organitzen les entitats de les festes majors dels tres barris. Joaquim Mestre, president del Districte de Sants-Montjuïc, va obrir l’acte institucional assegurant que “és una satisfacció poder celebrar de nou aquest acte” i va voler parlar de “reconeixement, encoratjament i felicitació” pels organitzadors dels jocs. Lluïsa Erill, presidenta del Secretariat d’Entitats de Sants, Hostafrancs i la Bordeta, també va intervenir-hi dient: “Volem donar l’enhorabona als promotors d’aquests jocs florals i a totes les persones participants”. Així mateix, Jordi Martí, regidor del Districte de Sants-Montjuïc, va dir: “Agrair i felicitar a totes les entitats que heu fet possible una nova edició d’aquests premis”.
Els Jocs Florals de Sants, Hostafrancs i la Bordeta tenen “un personatge peculiar d’aquests jocs que s’encarrega cada any de glossar els jocs amb una intervenció de caràcter acadèmic”, explicava el presentador de l’acte. Es tracta de la figura el mantenidor que enguany va ser Francesc Fabregat, veí de Sants vinculat a colles de cultura popular de la ciutat i professionalment vinculat a l’Ajuntament de Barcelona; actualment és cap de cultura popular. Fabregat va felicitar als guardonats i va agrair a tots els participants pels seus treballs. També va destacar el seu orgull a la vinculació amb el barri de Sants: “Jo sóc dels que ens agrada dir “jo sóc de Sants”. Pel que fa als jocs va destacar la vinculació que tenen amb les festes majors: “Jo no sóc poeta, ni escric prosa ni en sé d’oratòria però sóc una persona que estima la festa, i els Jocs Florals són una gran festa”.
En els jocs d’enguany hi ha participat un centenar de treballs. Tot i això en la categoria de l’englantina d’or el premi va quedar desert. En canvi, en el de la viola d’or es va donar un accèssit que va ser pel poema Argelers de Toni Arancón. “Està dedicat a la memòria dels nens, homes i dones internats al camp”, va explicar abans de llegir-lo. El premi de la viola d’or va ser pel poema Només són noies de Maria Porta Porta:
“Em sento molt feliç d’estar aquí amb vosaltres i que el meu poema hagi arribat fins aquí i que serveixi per donar veu a aquestes noies que la seva gran majoria són víctimes d’explotació”, va explicar l’autora. Finalment la flor natural d’or va ser pel poema El mico de l’anís, també de Maria Porta Porta.
L’acte es va tancar amb una petita cantada de la Societat Coral la Floresta que va acabar amb l’himne de Els segadors.

EL 3

EL 3

EL 3

EL 3

EL 3

EL 3

EL 3

EL 3

EL 3

EL 3

EL 3

EL 3

EL 3

EL 3

EL 3

EL 3

EL 3

EL 3

EL 3

EL 3

EL 3

EL 3

EL 3

EL 3

EL 3

EL 3

EL 3

EL 3

EL 3

EL 3

fotos: www.el3.cat


CONVOCATS ELS JOCS FLORALS DE SANTS, HOSTAFRANCS I LA BORDETA


ANY 2012 - 135 ANYS DES DE LA PRIMERA EDICIÓ


Descarregar les bases del 2012

Les entitats: Societat Coral la Floresta, la Federació d’Associacions i Comissions de Carrers de la Festa Major de Sants, la Federació d’Associacions, Entitats i Comissions d’Hostafrancs, les Comissions de la Festa Major de la Bordeta, amb el suport del Districte de Sants-Montjuïc i el Secretariat d’Entitats de Sants, Hostafrancs i la Bordeta han convocat els Jocs Florals de Sants, Hostafrancs i la Bordeta 2012, en la seva tercera edició després que es recuperessin fa dos anys gràcies a aquestes entitats.

La tradició dels Jocs Florals de Sants es remunta al 1877, amb què varen ser els segons Jocs Florals que es feien a Catalunya – després dels de Barcelona – durant la Renaixença, i hi van participar fins l’any 1937 els principals poetes en llengua catalana. A Hostafrancs, els Jocs Florals de l’Àngel Custodi de Barcelona se celebraren entre 1962 i 1974 amb la presència de les principals autoritats de la ciutat. A la Bordeta, en canvi, no existien uns Jocs Florals, tot i que acullen avui en dia, el carrer de Barcelona dedicat a aquests premis. En el moment de la seva recuperació es va decidir que els Jocs durien l’epígraf de “Sants, Hostafrancs i la Bordeta”, en una tradició que agermana els tres barris.

     


16/09/2011
Més de 100 treballs participen als Jocs Florals de Sants, Hostafrancs i la Bordeta del 2011

Ahir al vespre es va fer a la sala de plens del Districte el lliurament de premis dels Jocs Florals de Sants, Hostafrancs i la Bordeta, un certamen que va nèixer fa 134 anys i va ser recuperat ara fa dos anys per les entitats organitzadores de les festes majors de Sants, Hostafrancs i la Bordeta i per la Societat Coral la Floresta. Josep Espín, president de la FAECH, en nom del comitè organitzador, va remarcar: "Són uns premis que vam reemprendre amb la idea de recuperar la tradició cultural i per establir vincles de col·laboració amb les entitats que ens permetin treballar en xarxa perquè això ens farà més forts com a entitats i com a barri". Per la seva banda, Joaquim Mestre, president del Districte va voler felicitar les entitats per haver recuperat "els Jocs Florals que venen de molt lluny però que són una realitat viva i arrelada en la tradició i la història". També va afegir que "són una iniciativa important per la identitat col·lectiva i també per la cohesió als nostres barris". En l'acte també hi va haver lloc per reivindicar la llengua catalana. Lluïsa Erill, presidenta del Secretariat d'Entitats deia: "S'han presentat treballs d'arreu dels països catalans i ens alegrem de ser avui en aquest lliurament en un moment en què els atacs al català van dirigits al moll de l'os de la llengua, és a dir, a l'ensenyament".
Els Jocs Florals de Sants, Hostafrancs i la Bordeta tenen la figura del mantenidor, que cada any fa una glosa de caràcter acadèmic sobre els mateixos jocs. Enguany, la persona escollida va ser Josep Espinàs, exregidor del districte, i veí molt implicat en l'associacionisme del barri. "Això és una mica casa meva i se m'ha demanat que presenti aquest acte suposo que més pel meu càrrec d'exregidor del Districte que per cap altra cosa", deia en ecetar la seva intervenció.
En l'edició del 2011 s'han presentat més de 100 treballs que concorrien en alguna de les tres categories dels jocs. Els premiats van ser, en la de l'Englantina d'Or, el poema Pompeu Fabra de Salvador Sunyer, que també va ser guanyador en l'edició anterior; en la Viola d'Or, el poema Tot és crepuscle d'Eva Moreno i la menció de la Viola va ser per al poema Dona de Toni Arancón; finalment el guardó de Flor Natural va ser per el poema Corrandes de la por de Maria Porta. Els guanyadors, quan van pujar a recollir el premi van llegir el seu poema i van voler agrair al jurat que hagués escollit les seves obres.
L'actuació de la Societat Coral la Floresta, amb les peces Amor que tens ma vida, Deixa'm venir, Ma vida comença amb tu i l'Himne de Catalunya va posar punt i final al segon lliurament dels Jocs Florals de Sants, Hostafrancs i la Bordeta 134 anys després de la seva primera edició.

EL 3

EL 3

EL 3

EL 3

EL 3

EL 3

EL 3

EL 3

EL 3

EL 3

EL 3

EL 3

EL 3

EL 3

EL 3

EL 3

EL 3

EL 3

EL 3

EL 3

EL 3

EL 3

EL 3

fotos: www.el3.cat


Lliurament de premis dels Jocs Florals de Sants, Hostafrancs i la Bordeta

El proper dijous 15 de setembre es farà el lliurament de premis del segon certamen dels recuperats Jocs Florals de Sants, Hostafrancs i la Bordeta.

Amb una participació similar a la del 2010, aquesta edició ha comptat amb 45 treballs arribats d’arreu de Catalunya, 15 dels quals han estat per a la modalitat Viola d’Or, 9 s‘han adreçat a la modalitat Englantina i 21 corresponen a la Flor Natural.

Els Jocs Florals de Sants, Hostafrancs i la Bordeta és un certamen literari de poesia instaurat per primera vegada el dia de Sant Bartomeu de 1877 i reinstaurat el 2010 per iniciativa de:

Els Jocs Florals de Sants, Hostafrancs i la Bordeta van ser els segons a celebrar-se després dels de Barcelona. Els seus impulsors foren Jacint Laporta i Pere Riera Riquer, redactors de la revista Eco de Sans. En aquesta segona edició dels Jocs Florals recuperats, 134 anys després, l’impuls de la literatura esdevé de nou un dels objectius d’aquest esdeveniment, emmarcat entre les festes majors de Sants, Hostafrancs i la Bordeta.

 LLIURAMENT DE PREMIS

Sala de Plens del Districte Sants-Montjuïc

Dijous 15 de setembre de 2011 a les 19 h


CONVOCATS ELS JOCS FLORALS DE SANTS, HOSTAFRANCS I LA BORDETA


ANY 2011 - 134 ANYS DES DE LA PRIMERA EDICIÓ

Les entitats: Societat Coral la Floresta, Federació de Comissions de Carrers de la Festa Major de Sants, Federació d’Associacions, Entitats i Comissions d’Hostfrancs, Comissió de Festes de la Plaça del Fènix i Comissió de Festes del carrer Baix Jocs Florals, amb el suport del Secretariat d’Entitats de Sants, Hostafrancs i la Bordeta han convocat els Jocs Florals de Sants, Hostafrancs i la Bordeta 2011, en la segona edició després que es recuperessin l’any passat gràcies a aquestes entitats.

Els Jocs Florals de Sants, Hostafrancs i la Bordeta són els premis literaris de referència a Sants-Montjuïc, ja que per trajectòria històrica i per participació constitueixen un dels moments cabdals de la creació literària no només a Sants, sinó al conjunt de la ciutat. Mostra d’això són les més d’un centenar de composicions presentades en l’edició del 2010, a la que van concórrer poetes d’arreu dels Països Catalans.

Els guanyadors en les tres categories principals “Viola”, “Englantina” i “Flor Natural”, corresponents a composicions sobre la pàtria, la religió i l’amor, seguint els paràmetres clàssics dels Jocs Florals però adaptats als nous temps, segons marquen les bases, rebran 300 euros com a premi, a més del trofeu corresponent. En els Jocs Florals hi col·laboren les associacions de comerciants del carrer de Sants i de Creu Coberta, així com el Districte de Sants-Montjuïc, la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona.

Els participants poden enviar els seus treballs al Centre Cívic de les Cotxeres de Sants abans del dia 20 de maig de 2011, segons les bases que acompanyen aquest document.

La tradició dels Jocs Florals de Sants es remunta al 1877, amb què varen ser els segons Jocs Florals que es feien a Catalunya – després dels de Barcelona – durant la Renaixença, i hi van participar fins l’any 1937 els principals poetes en llengua catalana. A Hostafrancs, els Jocs Florals de l’Àngel Custodi de Barcelona se celebraren entre 1962 i 1974 amb la presència de les principals autoritats de la ciutat. A la Bordeta, en canvi, no existien uns Jocs Florals, tot i que acullen avui en dia, el carrer de Barcelona dedicat a aquests premis. En el moment de la seva recuperació es va decidir que els Jocs durien l’epígraf de “Sants, Hostafrancs i la Bordeta”, en una tradició que agermana els tres barris.


17/09/2010
Sants, Hostafrancs i la Bordeta recuperen els Jocs Florals després de 133 anys

Ara fa 133 anys que als barris de Sants, Hostafrancs i la Bordeta es van crear els Jocs Florals, tot i que no sempre han tingut continuïtat. Ahir al vespre, de fet, es va culminar la reinstauració d'aquest certamen amb l'entrega dels Jocs Florals de Sants, Hostafrancs i la Bordeta 2010, que es va celebrar a la sala de plens del Districte de Sants-Montjuïc. Fa aproximadament un any que diverses entitats d'àmbits diversos van veure la necessitat de recuperar-los i el ple de la sala i l'alt nombre de participants van demostrar ahir que efectivament va ser un encert. En total van ser 130 els treballs que s'hi havien presentat i ahir les felicitacions van ser abundants. "Només em resta felicitar per endavant els guardonats o guardonades i encoratjar a tothom perquè el proper any tinguem molts més treballs", comentava Lluïsa Erill, presidenta del Secretariat d'Entitats de Sants, Hostafrancs i la Bordeta després de fer-se ressò de l'elevat nombre de textos que hi havien concorregut. "La sala fa goig i demostra que la cultura està ben viva entre tots nosaltres i entre tots els barris", va comentar Eduard Freixedes, president del Disricte de Sants-Montjuïc. Imma Moraleda, regidora del Districte, va elogiar la reinstauració dels jocs dient que es tracta d' "una iniciativa que històricament tant havia regalat als nostres barris, en un temps segurament molt diferent al que ara vivim en el que la cultura s'havia de fer oralment".
Tot i que la data en que es va fer el lliurament d'aquests Jocs Florals pogués sorprendre a algú, Ramon Tort, president de la Federació de Comissions de Carrers de la Festa Major de Sants va explicar: "Els nostres barris organitzaven els Jocs Florals vinculats a les festes majors i un dels primers van ser els de Sants, l'any 1877, i amb un fundador de gran prestigi, Jacint Laporta". També va fer referència a la història dels Jocs Florals el mantenidor d'enguany i secretari del jurat, Albert Torras, president de la Societat Coral La Floresta. En el seu discurs va dir que aquest certamen vol "ser porta d'entrada de la poesia als nostres barris, homenatge a la lírica i reconeixement als poetes" que va definir com a "coreògrafs de la paraula".
S'havien establert quatre categories. Per una banda, hi havia el premi Jacint Laporta al millor treball en prosa d'investigació sobre els barris de Sants, Hostafrancs i la Bordeta, que en aquesta ocasió va quedar desert. "La qualitat dels treballs presentats no satisfeia la voluntat del premi", va explicar el secretari. L’Englantina d'or la va guanyar Imma Fusté per "Un brindis per Catalunya"; la Viola d'argent i d'or va ser el premi que es va endur Eva Moreno amb "Hora baixa"; i, finalment, la Flor natural la va guanyar Salvador Sunyer amb "Tu que et lleves a l'alba com l'estrella".
En l'entrega també hi va participar Núria Feliu que va llegir un poema del santsenc Josep Miracle, guanyador dels Jocs Florals de l'any 1920, i la Societat Coral la Floresta que van fer una petita cantada en la que van convidar al públic a entonar Els segadors per cloure l'acte.

EL 3

EL 3

EL 3

EL 3

EL 3

EL 3

EL 3

EL 3

EL 3

EL 3

EL 3

EL 3

EL 3

EL 3

EL 3

EL 3

EL 3

EL 3

EL 3

fotos: www.el3.cat


  Dia: 16 de setembre de 2010

  Hora: 19h
  Lloc: Seu del Districte de Sants-Montjuïc c/ Creu Coberta, 104

L'associació de Comerciants de Creu Coberta col·labora amb els Jocs Florals

 
Ja s'ha signat el conveni de col·laboració entre l'Associació de Comerciants de Creu Coberta i el Comitè Organitzadors dels Jocs Florals de Sants, Hostafrancs i la Bordeta per al patrocini dels Jocs Florals aquest 2011.

Aquesta associació de comerciants del barri d'Hostafrancs se suma d'aquesta manera als col·laboradors que fan possible la viabilitat d'aquest certamen literari convocat per la Federació d'Associacions i Comissions de Carrers de la Festa Major de Sants, la Federació d'Associacions, Entitats i Comissions d'Hostafrancs, les Comissions de Festes de la Plaça del Fènix i Baix Jocs FLorals i la Societat Coral la Floresta.


 

Benvinguda

Amb la col·laboració d’institucions i altres associacions de Sants, Hostafrancs i la Bordeta.

Els Jocs Florals de Sants, Hostafrancs i la Bordeta van ser els segons a celebrar-se després dels de Barcelona. Els seus impulsors foren Jacint Laporta i Pere Riera Riquer, redactors de la revista Eco de Sans. Ara, 133 anys després, l’impuls de la literatura esdevé de nou un dels objectius d’aquest esdeveniment, emmarcat entre les festes majors de Sants, Hostafrancs i la Bordeta.

Us animem a participar-hi i a celebrar-ho amb nosaltres