JOCS FLORALS 2012

Lliurament de premis dels Jocs Florals de Sants, Hostafrancs i la Bordeta 2013


CONVOCATS ELS JOCS FLORALS DE SANTS, HOSTAFRANCS I LA BORDETA


ANY 2013 – 136 ANYS DES DE LA PRIMERA EDICIÓ


Descarregar les bases del 2013

El Comitè Organitzador dels Jocs Florals de Sants, Hostafrancs i la Bordeta, integrat per la Societat Coralla Floresta, la Federa­ció Festa Major de Sants, la Federació d’Associacions, Entitats i Comissions d’Hostafrancs, les Comissions de la Festa Major de la Borde­ta, amb el suport del Districte de Sants-Montjuïc i el Secretariat d’Entitats de Sants, Hostafrancs i la Bordeta, acorda difondre i donar publicitat a les següents

Bases Generals de la Convocatòria 2013

Viola d’Or

1 premi a la millor poesia. La Viola d’Or ha estat tradicionalment associada a temes religiosos. Per adequar els Jocs Florals a l’actua­litat, el Comitè Organitzador dels Jocs Florals de Sants, Hostafrancs i la Bordeta ha conclòs que aquest premi tindrà un caràcter més obert que el tradicional i podrà versar sobre la solidaritat, el proïsme, el voluntariat, la mística, etc.

Englantina d’Or

1 premi a la millor poesia. El tema de l’Englantina d’Or associada tradicionalment a la Pàtria, l’enaltiment de Catalunya, els seus pobles i els catalans també inclou, de forma més genèrica i en la convocatòria dels Jocs Florals de Sants, Hostafrancs i la Bordeta, els costums, folklore, tradicions i cultura popular o allò que hom con­sideri la pròpia pàtria.

Flor Natural d’Or

1 premi a la millor poesia. La Flor Natural, tradicionalment associada a l’Amor, ha de tenir a veure, en la convocatòria dels Jocs Florals de Sants, Hostafrancs i la Bordeta, amb els sentiments en general.

Tots els treballs que es vulguin presentar han de complir els següents requisits:

S’hi podrà presentar qualsevol persona major de 18 anys, amb un treball com a màxim en cadascun dels temes. Tots els concursants hauran de presentar-se amb pseudònim.

D’acord amb la finalitat històrica amb què van ser constituïts els Jocs Florals, els premis seran per a obres escrites en llengua catalana.

Tots els treballs es presentaran impresos en paper Din A4 en lletra Arial (cos 12 i interlineat 1,5). Els treballs han de ser tots inèdits. Els treballs poètics han de tenir com a màxim 50 versos.

Els treballs han de ser presentats dins d’un sobre DIN A4 o simi­lar, on hi ha de constar “Jocs Florals de Sants, Hostafrancs i la Bordeta” i la modalitat en la qual es participa.

Dins del sobre ha d’haver-hi tres còpies de cadascun dels po­emes en modalitat paper i a màquina on consti la modalitat de participació, el títol de l’obra i el pseudònim del concursant. En un paper a part, dins d’un sobre tancat, hi han de constar les dades de contacte de l’autor: pseudònim, nom i cognoms, data de naixement, adreça, correu electrònic i telèfon. A l’exterior d’aquest sobre cal consignar la modalitat a la qual es presenta, títol de l’obra i pseudònim del concursant.

Els treballs s’han de fer arribar al Centre Cívic Cotxeres de Sants (c/ Sants 79, 08014 Barcelona) o a qualsevol botiga Abacus de Catalunya, abans del dia 21 de maig de 2013. El lliurament de premis es realitzarà a la Sala de plens del Districte de Sants-Montjuïc el mes de setembre del 2013 i es publicarà també al web www.elsjocsflorals.cat

El Jurat, format per docents, escriptors i altres persones de co­negut prestigi literari i acadèmic, determinarà els guanyadors de cadascun dels premis i es reserva el dret de declarar-lo desert. La seva decisió serà inapel·lable.

Premis

La dotació econòmica dels premis serà un trofeu, 300 € en metàl·lic, 100 € en un val de compra a les botigues adherides a l’Associació de Comerciants de Creu Coberta i un lot de llibres gentilesa d’Abacus Cooperativa.

El Comitè Organitzador dels Jocs Florals publicarà els treballs premiats a la pàgina web dels Jocs Florals i se’n dipositarà una còpia de cadascun a les biblioteques i l’Arxiu del Districte. Així mateix, es reserva el dret de publicar-los en qualsevol tipus de suport, tot citant-ne l’autoria. Els treballs no premiats es podran recollir fins un mes després del lliurament dels premis; els que no siguin recollits quedaran a lliure disposició del Comitè Or­ganitzador.

La persona guanyadora dels tres premis majors en un mateix any o diferents serà proclamada Mestre en Gai Saber en un acte d’homenatge en els següents Jocs Florals.

La participació en el present concurs implica la cessió al Secre­tariat d’Entitats de Sants, Hostafrancs i la Bordeta dels drets de publicació, difusió, reproducció, distribució i transformació sobre les obres premiades a través de qualsevol mitjà, sempre esmen­tant el nom i cognoms de la persona autora, segons el que pre­veu la legislació sobre propietat intel·lectual.


14/09/2012

Els Jocs Florals de Sants, Hostafrancs i la Bordeta donen a conèixer els guanyadors de l’edició del 2012

La seu del Districte de Sants-Montjuïc va acollir ahir al vespre el lliurament de premis dels Jocs Florals de Sants, Hostafrancs i la Bordeta. Es tracta de la tercera edició des que es van reprendre els jocs i els organitzen les entitats de les festes majors dels tres barris. Joaquim Mestre, president del Districte de Sants-Montjuïc, va obrir l’acte institucional assegurant que “és una satisfacció poder celebrar de nou aquest acte” i va voler parlar de “reconeixement, encoratjament i felicitació” pels organitzadors dels jocs. Lluïsa Erill, presidenta del Secretariat d’Entitats de Sants, Hostafrancs i la Bordeta, també va intervenir-hi dient: “Volem donar l’enhorabona als promotors d’aquests jocs florals i a totes les persones participants”. Així mateix, Jordi Martí, regidor del Districte de Sants-Montjuïc, va dir: “Agrair i felicitar a totes les entitats que heu fet possible una nova edició d’aquests premis”.
Els Jocs Florals de Sants, Hostafrancs i la Bordeta tenen “un personatge peculiar d’aquests jocs que s’encarrega cada any de glossar els jocs amb una intervenció de caràcter acadèmic”, explicava el presentador de l’acte. Es tracta de la figura el mantenidor que enguany va ser Francesc Fabregat, veí de Sants vinculat a colles de cultura popular de la ciutat i professionalment vinculat a l’Ajuntament de Barcelona; actualment és cap de cultura popular. Fabregat va felicitar als guardonats i va agrair a tots els participants pels seus treballs. També va destacar el seu orgull a la vinculació amb el barri de Sants: “Jo sóc dels que ens agrada dir “jo sóc de Sants”. Pel que fa als jocs va destacar la vinculació que tenen amb les festes majors: “Jo no sóc poeta, ni escric prosa ni en sé d’oratòria però sóc una persona que estima la festa, i els Jocs Florals són una gran festa”.
En els jocs d’enguany hi ha participat un centenar de treballs. Tot i això en la categoria de l’englantina d’or el premi va quedar desert. En canvi, en el de la viola d’or es va donar un accèssit que va ser pel poema Argelers de Toni Arancón. “Està dedicat a la memòria dels nens, homes i dones internats al camp”, va explicar abans de llegir-lo. El premi de la viola d’or va ser pel poema Només són noies de Maria Porta Porta:
“Em sento molt feliç d’estar aquí amb vosaltres i que el meu poema hagi arribat fins aquí i que serveixi per donar veu a aquestes noies que la seva gran majoria són víctimes d’explotació”, va explicar l’autora. Finalment la flor natural d’or va ser pel poema El mico de l’anís, també de Maria Porta Porta.
L’acte es va tancar amb una petita cantada de la Societat Coral la Floresta que va acabar amb l’himne de Els segadors.

EL 3   EL 3

EL 3   EL 3

EL 3   EL 3

EL 3   EL 3

EL 3   EL 3

EL 3   EL 3

EL 3   EL 3

EL 3   EL 3

EL 3   EL 3

EL 3   EL 3

EL 3   EL 3

EL 3   EL 3

EL 3   EL 3

EL 3   EL 3

EL 3   EL 3

fotos: www.el3.cat

 

Veure Lliurament de premis dels Jocs Florals de Sants, Hostafrancs i la Bordeta 2015

Veure Lliurament de premis dels Jocs Florals de Sants, Hostafrancs i la Bordeta 2014

Veure Lliurament de premis dels Jocs Florals de Sants, Hostafrancs i la Bordeta 2013

Veure Lliurament de premis dels Jocs Florals de Sants, Hostafrancs i la Bordeta 2011

Veure Lliurament de premis dels Jocs Florals de Sants, Hostafrancs i la Bordeta 2010